E-kutatás


Regisztráció  JelszóemlékeztetőNYITVATARTÁS

Hétfő 9:00-13:00; 13:30-16:30

Kedd 9:00-13:00; 13:30-16:30

Szerda 9:00-13:00

Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Kutatás előzetes bejelentkezés után lehetséges!


GALÉRIA


Tisztelt Kutatók!

Kutatási szabályzatunk átdolgozás alatt áll!

Adatkezelési tájékoztatón itt olvasható.

 

Kutatási szabályzat

 

 

A) A kutatással kapcsolatos adminisztráció

 1. ) A kutatás megkezdése előtt a kutatók nyilvántartásba vétele a látogatójegy- kutatási kérelem kitöltésével történik. A látogatójegy tartalmazza a kutató azonosító adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám vagy útlevél száma), illetőleg egyéb adatokat (telefonszám, foglalkozás, munkahely, email).

 2. ) A kutató a látogatójegy aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a levéltári anyagot iratkezelési szabályoknak megfelelően, rendeltetésszerűen kutatja, valamint a kutatószoba rendjét megtartja. Valamennyi látogatójegy az érintett naptári évben érvényes és a levéltár korlátlan használatára jogosít. A Vác Város Levéltára őrizetében található letéti anyag kutatásának engedélyezését a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár vezetője engedélyezi.

 3. ) Az egyes kutatási eseteket a kutatónapló nyilvántartása tartalmazza, illetőleg itt történik a kutatásra kiadott anyag regisztrációja a raktári egységek pontos feltüntetésével, melynek átvételét a használó aláírásával ismeri el.

 4. ) A kutatási engedélyt véglegesen vagy ideiglenesen vissza kell vonni attól, aki a kutatóteremből engedély nélkül iratokat visz ki, az anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a kiadott iratok rendjét önkényesen megváltoztatja, illetőleg egyéb jogszabályok által meghatározott tényállásokba (Sztv., Btk.) ütköző magatartást tanúsít.

B) A kutatás helyszíne és a kutatószolgálat

 1. A kutatás helyszíne a levéltár kutatószobája, amely az alábbi időpontokban tart nyitva: hétfő-kedd: 9-13 h,
  14-17 h; szerda: 9-13 h. A kutatás előzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján történik a kutatás megkezdése előtt legalább egy nappal.
 2. A levéltári anyag magánszemélyeknek nem kölcsönözhető, intézményeknek csak indokolt esetben a Megyéspüspök engedélyével.
 3. A kutatók munkáját segítik a levéltári segédletek, valamint az Egyházmegyei Könyvtár állománya.
 4. A levéltári anyag kiadása a kutatási időpontban kérés alapján történik, azonban az egy ízben kiadott raktári egységek száma nem haladhatja meg a két doboz, négy kötet, vagy négy csomó teijedelmet. Amennyiben a kiadandó irat(ok)ról létezik biztonsági másolat (fénymásolat, fotó, mikrofilm, digitális másolat), úgy ez esetben a másolatot bocsájtjuk a kutatók rendelkezésére.
 5. Amennyiben a kutató az általa rendelt anyagot a rendelést követő két héten belül nem kutatja, úgy az visszakerül raktári helyére.
 6. A levéltári anyag használata díjtalan, azonban a fény- és digitális másolatok készítése külön díjszabás alapján történik. A levéltáros a másolatok készítésének technikáját az állományvédelmi szempontokat szem előtt tekintve választja meg. Az alkalmazott eljárás nem károsíthatja a levéltári iratanyagot.
 7. A kutatószolgálatot ellátó levéltáros feladatai:

  - Ismerteti az iratok kezelésének rendjét
  - Rendelkezésre bocsájtja a levéltári segédleteket
  - Információt nyújt a levéltári iratanyaggal kapcsolatban
  - A kutatók folyamatos ellátása iratanyaggal, valamint elkészíti a megrendelt másolatokat
  - Nyilvántartást vezet a kiadott iratokról, statisztikát készít a kutatók számáról és a kutatási esetekről
 8. A levéltárosnak nem tartozik feladatkörébe a kiadott iratok értelmezése, illetőleg a kutatók helyett munka (pl.: az iratok olvasása, fordítása, feldolgozása, stb.). Ilyen jellegű közreműködés a kutatók külön kérése-megrendelése alapján, szolgáltatási díj térítése ellenében történhet.
 9. A kutató táskáját és kabátját az erre kijelölt helyen tárolhatja.
 10. A kutatóteremben folyó munkát hangos beszéddel, mobiltelefon használattal és egyéb módon zavarni tilos.

C.) A levéltári anyag kutathatósága

 1. A levéltár iratanyaga az iratok keletkezésének naptári évétől számított 50. év után kutatható. Az ezt megelőzően keletkezett iratok kutathatósága egyedi elbírálás alá esik, mely diszkrecionális jogkör gyakorlója a levéltáros ajánlása alapján a Megyéspüspök. Tárgyuk alapján további kutatási korlátozás alá esnek és az előbbiekhez hasonlóan csak meghatározott engedéllyel kutathatók:

  - A kereszteltek anyakönyvei a keletkezésüktől számított 90. év után, a házassági anyakönyvek 60 év után, a halotti anyakönyvek 30 év után kutathatók.
  - A személyi iratok az érintett személyek halálát követő 30. év után kutathatók. Amennyiben a halál ismeretlen időpontban következett be, úgy a születés évét követő 90. év után, illetőleg ha a születés pontos időpontja sem ismert, akkor az irat keletkezésétől számított 60. év után válik kutathatóvá az irat.
  - A szentszéki peres iratok a keletkezésük évétől számított 100. év elteltéig.

 2. A kutatási korlátozás alá tartozó iratok kutatásának esetében a kutatónak külön írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy az általa megismert és kigyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megfelelő rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli és tartja nyilván. E nyilatkozatban meg kell jelölni az adatkezelés helyét.

Vác, 2013. december. 20.

 

dr Varga Lajos
segédpüspök, levéltári prefektus

dr Beer Miklós
megyéspüspök

 

 


Váci Püspöki és Káptalani Levéltár honlapja • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.