E-kutatás


Regisztráció  JelszóemlékeztetőNYITVATARTÁS

Hétfő 9:00-13:00; 13:30-16:30

Kedd 9:00-13:00; 13:30-16:30

Szerda 9:00-13:00

Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Kutatás előzetes bejelentkezés után lehetséges!


GALÉRIA


Segédletek

A Váci Püspöki és Káptalani Levéltár segédleteinek szerkezete

 

A Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (VPKL) közel 1200 iratfolyóméter (ifm) levéltári anyagot őriz. Levéltárunk nyolc nagy egységre, úgynevezett levéltárra tagolható, melyeket nagybetűkkel jelölünk.

 

  A. Püspöki Levéltár
  B. Káptalani Levéltár
  C. Plébániai Levéltár
  D. Szemináriumi Levéltár
  E. Espereskerületi Levéltár
  F. Gazdasági Levéltár
  G. Hagyatékok
  H. Gyűjtemények

 

A. Püspöki Levéltár:

A Püspöki Levéltárban a váci püspökség hivatalainak iratai találhatóak. A VPKL összes levéltára közül ennek a legnagyobb a terjedelme. Évköre 1673-tól – a Pongrácz-féle kánoni látogatástól – 1966-ig tart. Két nagy egységre, úgynevezett fondra tagolódik: a Püspöki Hivatal irataira és az Iskolai iratokra. A Püspöki Hivatal iratai tovább bontva két állagot alkotnak: az Egyházkormányzati iratokat és Anyakönyvi másodpéldányokat. Az állagokon belül több tárgyi sorozat különíthető el, ezek adják a különböző iratfajtákat, pl.: plébániai iratok (Acta Parochiarum), személyes iratok (Privata) stb. Ezek részletes leírása a segédletek menüpont alatt felnyíló fülről érhető el. A segédletek egyes soraira klikkelve olvashatóak a tárgyi sorozatok bővebb leírásai.

Tovább a Püspöki Levéltár segédletéhez

B. Káptalani Levéltár:

Évköre: 1656-1956. Terjedelme: 63,60 ifm.

A Váci Székeskáptalant a törökkori szétszóratás után 1700-ban alapította újra I. Lipót császár és magyar király. A püspök tanácsadó testületeként tevékeny részt vállalt az egyházmegye kormányzásában, a püspök távollétében vagy széküresedés esetén a nagyprépost irányította azt, a kanonokokból álló konzisztóriummal együtt. A püspökségtől különálló jogi személyként tevékenykedett, saját káptalani uradalmat tartott fenn, és külön meg volt határozva azon települések köre, amelyekben a káptalan szedte a tizedet. Hiteleshelyi tevékenységét ( a hódoltság-kori szünettől eltekintve) a középkortól fogva folytatta egészen a hiteleshelyek megszűnéséig. Alapítványi működése a 18. században vette kezdetét, virágkorát pedig a 19-20. sz. fordulóján élte. Ebbéli jelentősége Trianon után csökkent látványosan és 1945 után szűnt meg véglegesen. A levéltár iratanyagának szerkezete híven tükrözi egyes tevékenységi köreinek alakulását. Jelenkori állapotában magában foglalja a Káptalan magánlevéltári iratanyagát, gazdasági és alapítványi iratait. Hiteleshelyi iratanyaga jelenleg a MNL Pest Megyei Levéltárában található meg.

Tovább a Káptalani Levéltár segédletéhez

C. Plébániai Levéltár:

A Plébániai Levéltár az egyes plébániákon keletkezett maradandó értékű iratokat foglalja magában. Az iratok évköre a 13-20. sz-ig tart. Mintegy 15 plébánia iratait már beszállítottuk levéltárunkba, melyek Vácott kutathatóak szabályzatunk alapján. A Plébániai Levéltár iratainak zöme viszont az adott plébániákon kutatható. Az egyes plébániákon őrzött iratok magánlevéltáraknak minősülnek, ezért a plébániákon való kutatás feltételeiről előre tájékozódni kell.
A plébániákon őrzött iratok közül fontosak az anyakönyvek, melyek családfakutásokhoz elengedhetetlen források. Levéltárunk az anyakönyveket folyamatosan digitalizálja. A digitalizált anyakönyvek megnevezéseit és évkörét a segédletben az adott plébánia nevére kattintva lehet megjeleníteni.
Helytörténeti kutatásokhozfontos források a Historia domusok, melyekből megismerhető a plébániák története. Az anyakönyvek mellett kiemelt figyelmet fordítunk ezek digitalizálására, hogy ezzel segítsük elő a településtörténeti kutatásokat.

Tovább a Plébániai Levéltár segédletéhez

 

D. Szemináriumi Levéltár

A Szemináriumi Levéltárba azon iratok tartoznak, melyeket a Szeminárium, mint intézmény keletkeztetett, vagy ide érkezett és rendeltetésszerűen itt maradt. A levéltár iratanyaga jelenleg rendezés alatt áll. Évköre: Terjedelme:

 

E. Espereskerületi Levéltár

Az Esperesi Levéltárban az esperesek által keletkeztetett iratok kerültek megőrzésre, melyek egyes plébániákon találhatóak. Az iratanyag kutatása nem egyszerű, mivel az iratok mindig azon a plébánián vannak elhelyezve, ahonnan a plébánost esperesnek kinevezték.


F. Gazdasági Levéltár

A Gazdasági Levéltárat a püspoki uradalom iratai alkotják, melyben a váci püspöki uradalom több tízezer holdas gazdaságának igazgatásával kapcsolatban keletkezett iratanyag található. Évköre 1293-1944. Terjedelme: 228 ifm. A püspöki uradalom iratainak Segédlete honlapunkon található.

 

G. Hagyatékok

A Hagyatékok iratanyagát az egyházmegye elhunyt papjai után maradt magánjellegű, maradandó értékkel bíró iratok képezik.

 

H. Gyűjtemények

Ide soroljuk a levéltár által mesterségesen létrehozott gyűjteményeket. Ilyenek például a mikrofilmtár, a tervtár, a fotótár, az oklevéltár és az anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye.


Váci Püspöki és Káptalani Levéltár honlapja • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.