E-kutatás


Regisztráció  JelszóemlékeztetőNYITVATARTÁS

Hétfő 9:00-13:00; 13:30-16:30

Kedd 9:00-13:00; 13:30-16:30

Szerda 9:00-13:00

Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Kutatás előzetes bejelentkezés után lehetséges!


GALÉRIA


B. Káptalani Levéltár

Tárgyi sorozat: Alsorozat: Kulcsszó:
(1-50)(51-75)   >>
Fond
Állag
Tárgyi sorozat
Alsorozat
Évkör
Terjedelem
E-kutatás
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Instantiae
(A káptalanhoz intézett kérelmek)
1866-1911
0,12 ifm.
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Protocolla
(Protocollumok)
(Egyéb protocollumok)
1742-1910.
7 kötet, 0,195 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Protocolla
(Protocollumok)
Libri missarum votivalium
(Misenaplók)
1752-1956
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Protocolla
(Protocollumok)
Protocolla consessuum capitularium
(Káptalani ülésjegyzőkönyvek)
1781-1947
27 kötet, 2 doboz, 1,115 ifm.
E-kutatás elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta circa meliorem dotationem recentioris fundationis capitularium et eosdem canonicos concernentia
(Az ifjabb alapítású káptalan és kanonokok javadalmazásának jobbítását illető ügyek)
XIX. sz.
0,04 ifm.
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta fundationis scholaris Belanszkyanae
(A Belányszky-féle iskolai alapítvány iratai)
XIX. sz.
0,13
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta inthronisationis regis Ferdinandi V.
(V. Ferdinánd beiktatásával kapcsolatos iratok)
1830
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta mixta de Lyceo
(Vegyes lyceumi iratok)
1847-1848
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta privatorum
(Személyi iratok)
1839-1855
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta synodi nationalis
(Nemzeti zsinat iratai)
1822
0,02 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Acta Ven. Capitulum tangentia
(A káptalant érintő ügyek)
1835-1853
0,03 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Canonicorum candidationes et installationes
(Kanonoki jelölések és beiktatások)
1830-1850
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Cathedralem ecclesiam concernentia
(A székesegyházzal kapcsolatos iratok)
1835-1855
0,17 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Causae pro dissolvendo vinculo matrimoniali
(Házasság érvénytelenítési ügyek)
1844
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Circa vicarios capitulares
(A káptalani helynökökkel kapcsolatos ügyek)
1849
0,1 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Circulares communicatae
(Körlevelek)
1840-1856
0,09 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Comitatensia
(Vármegyei ügyek)
XIX. sz.
0,03 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Conscriptus gravaminum et postulatorum regni inde a comitiis anni 1790
(Iratok a kívánság- és sérelemügyi bizottságnak a varmegyétől 1790-től)
1790
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Correspondantiae cum ordinariatu
(Levelezés a püspökséggel)
XIX. sz.
0,03 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
De canonicatu Joanneo
(A jánosi kanonoki stallum)
1847-1861
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
De Lauchassiano stallo et scholastici dote
(A Lauchass-féle stallum és javadalma)
1718-1854
0,11 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Decretum praelatiale de examinibus concursualibus
(Prelátusi dekrétumok a felvételi vizsgákról)
1853-1856
0,02 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Deficientiae institutum
(Nyugdíjintézet)
1838-1856
0,02 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Diaetalia
(Országgyűlési ügyek)
XIX. sz.
0,08 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Domus capitularis et ad illam tangentia
(A káptalani házzal kapcsolatos ügyek)
1829-1856
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Episcoporum nominationes, installationes
(Püspöki kinevezések és beiktatások)
1838-1854
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Epistola apostolica Papae Pii VII.
(VII. Piusz pápa apostoli levele)
1824
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Epistolae praelatiales
(Elöljárók levelei)
1830-1844
0,05 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Fassio tributi aequivalentiae recentioris fundationis
(Az ifjabb alapítású káptalan kanonoki házai utáni illeték egyenérték bevallás)
1860
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Fundationales variae
(Különböző alapítványi ügyek)
XIX. sz.
0,03 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Informationes
(Szemináriumi és lyceumi értesítvények)
1811-1848
0,43 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Instantiae pro pecuniis fundationalibus
(Pénzügy kérelmek az alapítványokhoz)
1835-1837
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Intimata regia
(Királyi rendeletek)
1793-1842
0,11 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Inventarium Nádasdy
(Nádasdy-féle leltár)
1845
0,06 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Litterae episcopales
(Püspöki levelek)
1812-
0,08 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Miscellanea
(Vegyes iratok)
1780-1875
0,27 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Numerica deductio saecularium in Lyceo Philosophiae studentium
(A Lyceum világi filozófia hallgatóinak számszerű kimutatása)
1822-1844
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Obitus
(Gyászjelentések)
1795-1858
0,07 ifm.
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Praenumerationes. De stipendiis in genere et episcopalibus in specie
(Felsorolás a püspöki és az általános ösztöndíjasokról)
XIX. sz.
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Protocolla qaedam extraserialia
(Sorozatba nem illeszkedő protocollumok)
1835-1837
0,06 ifm.
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Protocolla sessionum recentioris fundationis capituli
(Az ifjabb alapítású Káptalan ülésjegyzőkönyvei)
1841-1861
0,03 ifm.
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Rationes cathedralis aedicicandae
(A székesegyház építési számadásai)
1769-1788
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Rationes congregationis de B. Joseph nominatae
(A Szent József congregatio számadásai)
XVIII. sz. közepe
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Rescripta a superiore studiorum directore
(Lyceum igazgatói leiratok)
1825-1844
0,14 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Revindicatio domus canonicae ab episcopo Kamanházy e regione residentiae
(A kanonoki ház visszakövetelése Kámánházy püspöktől a rezidencia területéről)
XIX. sz. eleje
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Seminarium respicientia
(A szemináriummal kapcsolatos ügyek)
1835-1856
0,04 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Stalla de mensa episcopali
(A )
XIX. sz.
0,02 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Statuta dioecesana
(Egyházmegyei statutumok)
1802
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Stipendialia
(Ösztöndíj ügyek)
1802-1868
0,23 ifm
E-kutatás nem elérhető
1. Váci Székeskáptalan iratai
a. A káptalan magánlevéltára
Fasciculi mixti
(Vegyes tárgyi csomók)
Typographica diaetalia et inthrnisationalia
(Országgyűlési és koronázási nyomtatványok)
1830
0,01 ifm
E-kutatás nem elérhető
(1-50)(51-75)   >>

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár

2600 Vác, Konstantin tér 15.

Tel: 27/814-141

Fax: 27/814-101

e-mail: leveltar@vaciegyhazmegye.hu

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár honlapja • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.